13
Şi s-au sfătuit David cu boiarii şi cu cei mai-mari preste mii şi preste sute, cu tot povăţuitoriul.
Şi au zis David cătră toată adunarea lui Israil: „De vă place voao şi de e de la Domnul Dumnezeul nostru să va spori, să trimitem la fraţii noştri cei rămaşi în tot pământul lui Israil, şi împreună cu ei preoţii, leviţii, în cetăţile moşiilor sale să se adune la noi.
Şi să mutăm sicriiul Dumnezeului nostrum la noi, că nu l-am căutat din zilele lui Saul”.
Şi au zis toată adunarea să facă aşea, că bun e cuvântul acesta înaintea tot norodului.
Şi au adunat David pre tot Israilul de la hotarăle Eghiptului şi până la întrarea Imatului, ca să aducă sicriiul lui Dumnezeu din cetatea Iarim.
Şi l-au adus David, şi tot Israilul s-au suit în Cetatea lui David, carea era a Iudei, ca să ducă de acolo sicriiul lui Dumnezeu, Domnului Celui ce şedea pre heruvimi, unde S-au chemat numele Lui.
Şi au dus sicriiul lui Dumnezeu pre car nou din casa lui Aminadav, şi Oza şi fraţii lui aducea carul.
Iară David şi tot Israilul de bucurie juca înaintea lui Dumnezeu cu toată putearea, cu timpanuri şi cu ţimbale şi cu trimbiţe.
Şi au venit până la ariia lui Chidon şi au întins Oza mâna sa ca să ţie sicriiul, căci îl cârnisă viţelul.
10 Şi S-au măniiat Domnul cu urgie pre Oza, şi l-au lovit pre el acolo, pentru că au întins mâna sa la sicriiu, şi au murit acolo înaintea lui Dumnezeu.
11 Şi s-au întristat David, căci au tăiat Domnul tăiare în Oza, şi au numit locul acela Tăiarea lui Oza, până în zioa aceasta.
12 Şi s-au temut David de Dumnezeu în zioa aceaea, zicând: „Cum voiu băga la mine sicriiul lui Dumnezeu?”
13 Şi n-au băgat David la sine sicriiul în Cetatea lui David, ci l-au abătut în casa lui Avedara Heteului.
14 Şi au şezut sicriiul lui Dumnezeu în casa lui Avedara trei luni, şi bine au cuvântat Dumnezeu pre Avedara şi toate ale lui.