23
Şi David, fiind bătrân şi plin de zile, au făcut împărat pre Solomon, fiiul său, în locul său, preste Israil.
Şi au adunat pre toţi boiarii lui Israil, şi pre preoţi şi pre leviţi.
Şi s-au numărat leviţii de la treizeci de ani în sus, şi au fost numărul lor după capul lor, bărbaţi treizeci şi opt de ani.
Dintr-aceştia au fost ispravnici preste lucrurile Casii Domnului doaozeci şi patru de mii, şi logofeţi şi judecători, şease mii.
Şi patru mii portari şi patru mii lăudând pre Domnul cu unealtele care le-au făcut să laude pre Domnul.
Şi i-au împărţit pre ei David făcându-le rând pre zi fiilor lui Levi, lui Gherson, lui Caat şi lui Merari.
Şi lui Gherson, lui Edan şi lui Semei.
Fiii lui Edan, căpeteniia Isil, şi Zitan şi Ioil, trei.
Şi fiii lui Semei, Salomit, Ieil şi Lan, trei, aceştia sânt căpeteniile familiilor lui Edan.
10 Şi fiilor lui Semei, Iet şi Ziza şi Ioas şi Veria, aceştia sânt fiii lui Semei, patru.
11 Şi era Iet, căpeteniia, şi Ziza, al doilea, şi Ioas şi Veria nu au înmulţit fiii, pentru aceaea s-au numărat întru o casă şi întru o familie.
12 Fiii lui Caat: Amvram, Iezaar, Hevron, Oziil, patru.
13 Fiii lui Amvram: Aaron şi Moisi, şi s-au osibit Aaron a sfinţi Sfintele Sfintelor, el şi fiii lui până în veac, ca să tămâiază înaintea Domnului, să slujească Lui, şi să se roage numelui Lui până în veac.
14 Şi Moisi, omul lui Dumnezeu, fiii lui s-au chemat în neamul lui Levi.
15 Fiii lui Moisi: Ghirsam şi Eliezer.
16 Fiii lui Ghirsam, Suvail, căpeteniia.
17 Şi era fiii lui Eliezer, Ravia căpeteniia, şi nu au avut Eliezer alţi fii, şi fiii lui Ravia s-au înmulţit foarte.
18 Fiii lui Isaar, Solomot, căpeteniia.
19 Fiii lui Hevron: Ieria, căpetenia, Amaria, al doilea, Ieziil, al treilea, Iechemias, al patrulea.
20 Fiii lui Oziil, Miha, căpeteniia, şi Isia, al doilea.
21 Fiii lui Merari: Mooli şi Musi, fiii lui Mooli, Eleazar şi Chis.
22 Şi au murit Eleazar şi n-au avut feciori, fără numai feate, şi le-au luat pre eale fiii lui Chis, fraţii lor.
23 Fiii lui Musi: Mooli şi Eder şi Iarimot, trei.
24 Aceştia sânt fiii lui Levi, după casele familiilor lor, căpeteniile familiilor lor, după socoteala lor, după numărul numelor lor, după capul lor, carii fac lucrurile slujbii Casii Domnului, de la doaozeci de ani mai în sus.
25 Că au zis David: „Odihnit-au Dumnezeul lui Israil pre norodul Său şi va lăcui în Ierusalim până în veac”.
26 Şi leviţii mai mult nu purta cortul şi toate vasele lui ceale de slujba lui.
27 Că întru poruncile lui David ceale mai de pre urmă easte numărul fiilor lui Levi, de la doaozeci de ani şi mai în sus.
28 Că i-au pus pre ei pre mâna lui Aaron, ca să slujească în Casa Domnului, în curţi şi în cămări, şi la curăţirea tuturor celor sfinte, şi la lucrurile slujbei Casii lui Dumnezeu.
29 Şi la pânile punerii-înainte, şi la făina jertvei, şi la plăcintele ceale azime, şi la tigăi, şi la ceale frământate, şi la toată măsura.
30 Şi a sta dimineaţa a lăuda şi a să mărturisi Domnului, şi aşea şi seara.
31 Şi preste toate ceale ce să aduc spre ardere de tot Domnului sâmbăta, şi la lună noao, şi la sărbători după număr, după judecată, preste ei pururea Domnului.
32 Şi să păzască păzile cortului mărturiei, şi paza besearicii, şi păzile fiilor lui Aaron, fraţilor săi, ca să slujască în Casa Domnului.