24
Şi împărţirile fiilor lui Aaron, fiii lui Aaron: Nadav şi Aviud, şi Eleazar şi Itamar.
Şi au murit Nadav şi Aviud înaintea tatălui lor, şi aceştia nu au avut fii, şi au preoţit Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron.
Şi i-au împărţit pre ei David şi Sadoc din fiii lui Eleazar, şi Ahimeleh, din fiii lui Atamar, după socoteala lor după slujba lor, şi după casele familiilor lor.
Şi s-au aflat fiii lui Eleazar mai mulţi întru boiarii puterilor, decât fiii lui Itamar, şi i-au împărţit fiilor lui Eleazar, căpetenii preste casele familiilor, şeasesprăzeace; fiilor lui Itamar, după căsile familiilor lor, opt.
Şi i-au împărţit pre ei cu sorţi, pre unii cu alţii, că era căpetenii celor sfinte şi mai-marii Domnului întru fiii lui Eleazar şi întru fiii lui Itamar.
Şi i-au scris pre ei Samea, fiiul lui Natanail, logofătul din Levi, dinaintea împăratului şi a boiarilor, şi Sadoc, preotul, şi Ahimeleh, fiiul lui Aviatar, şi căpeteniile familiilor preoţilor şi a leviţilor a casii familiei, unul, unul lui Eleazar, şi unul, unul lui Itamar.
Şi au ieşit soartea cea dintâiu lui Ioarim, lui Iedia, a doao.
Lui Harin, a treia, lui Eorim, a patra.
Lui Melhia, a cincea, lui Meiamin, a şeasa.
10 Lui Cos, a şeaptea, lui Avia, a opta.
11 Lui Iisu, a noao, lui Sehenia, a zeacea.
12 Lui Eleavi, a unsprăzeacea, lui Iachim, a doaosprăzeacea.
13 Lui Opfa, a treiasprăzeacea, lui Iesvaal, a patrasprăzeacea.
14 Lui Velga, a cinceasprăzeacea, lui Emir, a şeasasprăzeacea.
15 Lui Hizin, a şeapteasprăzeacea, lui Afesi, a optasprăzeacea.
16 Lui Fetea, a noaosprăzeacea, lui Iezechil, a doaozeci.
17 Lui Ahim, a doaozeci şi una, lui Gamul, a doaozeci şi doao.
18 Lui Adale, a doaozeci şi trei, lui Maase, a doaozeci şi patru.
19 Acesta easte numărul lor, după slujba lor a întra în Casa Domnului, după judecata lor, prin mâna lui Aaron, tatălui lor, precum au poruncit Domnul Dumnezeul lui Israil.
20 Şi fiilor celoralalţi a lui Levi, fiilor lui Amvram, Sovail, fiilor lui Sovail, Iedia.
21 Lui Raaviia, căpeteniia.
22 Şi lui Isaari, Salomot, fiilor lui Salomot, Iat.
23 Fiii lui Ecdiu, Amadea, al doilea, Iaziil, al treilea, Iecmoam, al patrulea.
24 Fiilor lui Oziil, Miha, fiii lui Miha, Samir.
25 Fratele lui Miha, Isia, fiiul lui Isia, Zaharia.
26 Fiii lui Merari, Mooli şi Musi, fiii lui Ozia, fiii lui Voni.
27 Fiii lui Merari, lui Ozia, fiii lui, Isoam şi Sachur şi Avai.
28 Lui Mooli, Eleazar şi Tamar, şi au murit Eleazar şi nu au avut feciori.
29 Lui Chis, fiii lui Chis, Ierameil.
30 Şi fiii lui Musi, Mooli şi Eder şi Ierimot, aceştia sânt fiii leviţilor, după casele familiilor lor.
31 Şi au luat şi ei sorţi ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, înaintea împăratului, şi Sadoc şi Ahimeleh, şi căpeteniile familiilor preoţilor şi a leviţilor, începători de părinţi Araav, ca şi fraţii lui cei mai tineri.