25
Şi au pus David, împăratul, şi căpeteniile puterii la lucruri pre fiii lui Asaf şi a lui Eman şi a lui Iditun, carii să cânte cu copze şi cu alăute şi cu chimvale, şi au fost numărul lor după capul celor ce lucră întru lucrurile lor.
Fiii lui Asaf Sachur, Iosif şi Natanias şi Erail; fiii lui Asaf, carii era la împăratul.
Lui Iditun, fiii lui Iditun, Godolia şi Suri şi Isia şi Asavia şi Matatia, după tatăl lor, Iditun, cu copuzul răsunând mărturisire şi laudă Domnului.
Lui Eman, fiii lui Eman, Vuchia şi Matania şi Oziil şi Suvail şi Ierimot şi Anania şi Anan şi Eliata şi Godolati şi Remeviezer şi Iesvasaca şi Maliti şi Otiri şi Meazot.
Toţi aceştia sânt fiii lui Eman, celui ce răspunde împăratului cu cuvintele lui Dumnezeu a înălţa cornu, şi au dat Dumnezeu lui Eman patrusprăzeace feciori şi trei feate.
Toţi aceştia cu tatăl lor lăudând în Casa lui Dumnezeu în chimvali şi în alăute şi în copuze spre slujba Casii lui Dumnezeu, lângă împăratul Asaf şi Iditun şi Eman.
Şi au fost numărul lor cu fraţii lor cei învăţaţi a cânta Domnului, toţi cei ce era învăţaţi, doao sute optzeci şi opt.
Şi au luat şi ei sorţi să fie în rând cel mic şi cel mare din cei desăvârşit şi din cei ce învăţa.
Şi au ieşit soartea cea dintâiu a fiilor lui şi a fraţilor lui, lui Asaf al lui Iosif, lui Godolia, a doao, Inia, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
10 A treia, lui Zachur, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
11 A patra, lui Iesri, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
12 A cincea, lui Natan, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
13 A şeasa, lui Vuchia, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
14 A şeaptea, lui Iseriil, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
15 A opta, lui Iosia, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
16 A noo, lui Matania, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
17 A zeacea, lui Semeia, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
18 A unsprăzeacea, lui Asriil, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
19 A doaosprăzeacea, Asavia, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
20 A treiasprăzeacea, Suvana, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
21 A patrasprăzeacea, Matatia, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
22 A cincisprăzeacea, Ierimot, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
23 A şeasasprăzeacea, Anania, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
24 A şeapteasprăzeacea, Iesvasaca, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
25 A optsprăzeacea, Anania, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
26 A noaosprăzeacea, Maliti, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
27 A doaozeci, Eliata, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
28 A doazeci şi una, Otiri, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
29 A doaozeci şi doao, Godolati, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.
30 A doaozeci şi trei, Miazot, fiii lui şi fraţii lui doisprăzeace.
31 A doaozeci şi patru, Romettiezer, fiii lui şi fraţii lui, doisprăzeace.