2
Şi au zis Solomon ca să zidească casă numelui Domnului şi casă împărăţiei sale.
Şi au adunat împăratul Solomon şeaptezeci de mii de oameni cărători cu umărul, şi treizeci de mii tăietori în munte, şi ispravnici preste dânşii, trei mii şi şease sute.
Şi au trimis Solomon la Hiram, împăratul Tirului, zicând: „Precum ai făcut cu David, tatăl mieu, şi i-ai trimis lui chedri, ca să-şi zidească casă, să lăcuiască într-însa,
Iată, şi eu, fiiul lui, zidesc casă numelui Domnului Dumnezeului mieu, să o sfinţesc pre ea Lui, ca să se tămâiază înaintea Lui tămâie de mirosuri şi aduceri-înainte pururea, şi a aducerea arderi de tot pururea dimineaţa şi seara şi sâmbăta şi la luni noao şi la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru, în veac aceasta easte preste Israil.
Şi casa carea eu o zidesc e mare, că mare e Domnul Dumnezeul nostru preste toţi dumnezeii.
Şi cine va putea să zidească Lui casă? Că ceriul şi ceriul ceriului nu cuprind mărirea Lui, şi cine sânt eu, ca să-I zidesc Lui casă? Fără numai ca să tămâiază înaintea Lui.
Şi acum trimite mie om înţelept şi carele să ştie lucra cu aur şi cu argint şi cu aramă, şi cu fier şi cu mohorât şi cu roşu şi cu vânăt, şi carele să ştie săpa săpătură cu meşterii cei înţelepţi, carii sânt cu mine în Iuda şi în Ierusalim, pre care au gătit David, tatăl mieu.
Şi-mi trimite leamne de chedru şi de archet şi de pini din Livan, că ştiu eu că slugile tale ştiu tăia leamne din Livan.
Şi, iată, slugile tale cu slugile meale vor mearge, ca să-mi gătească mie leamne în mulţime, că, iată, casa carea eu o zidesc e mare şi mărită.
10 Şi, iată, celor ce lucră, celor ce taie leamne de mâncare le-am dat grâu în dar, slugilor tale doaozeci de mii de cori de grâu şi doaozeci de mii de cori de orz şi doaozeci de mii de măsuri de vin şi doaozeci de mii de măsuri de untdelemn.
11 Şi răspunde Hiram, împăratul Tirului, cu scrisoare şi au trimis la Solomon, zicând: „Pentru că au iubit Domnul pre norodul Său, te-au dat pre tine împărat preste dânsul”.
12 Şi au zis Hiram: „Binecuvântat e Domnul Dumnezeul lui Israil, Cel ce au făcut ceriul, şi pământul, Cel ce au dat lui David, împăratului, fiiu înţelept, ştiutoriu şi pricepătoriu, carele va zidi casă Domnului şi casă împărăţiei sale.
13 Şi acum am trimis ţie om înţelept, ştiutoriu şi pricepătoriu, pre Hiram, tatăl mieu.
14 Şi muma lui e din featele lui Dan, şi tatăl lui au fost om tiriian, carele au ştiut lucra cu aur şi cu argint şi cu aramă şi cu fier şi cu pietri şi cu leamne, şi a ţease cu mohorât şi cu vânăt şi cu vison şi cu roşu, şi a ciopli cioplituri, şi a gândi tot ce să poate gândi, şi câte vei da lui cu înţelepţii tăi şi cu înţelepţii lui David, domnului mieu, tatălui tău.
15 Şi acuma grâul şi orzul şi vinul şi untuldelemn, care au zis domnul mieu, trimită-le slugilor sale.
16 Şi noi vom tăia leamne din Livan după toată treaba ta şi le vom aduce pre eale plute pre Marea Iopii, şi tu le vei duce pre eale în Ierusalim”.
17 Şi au adunat Solomon pre toţi oamenii venitici cei din pământul lui Israil, după numărul cu carele i-au numărat pre ei David, tatăl lui, şi s-au aflat o sută cincizeci şi trei de mii şi şease sute.
18 Şi au făcut dintru dânşii şeaptezeci de mii cărători cu umărul, şi optzeci de mii cioplitori în munte, şi trei mii şi şease sute ispravnici preste norod.