Paralipomenon 2
1
Şi s-au întărit Solomon, fiiul lui David, întru împărăţiia sa, şi Domnul Dumnezeul lui era cu el, şi l-au mărit pre el foarte.
Şi au zis Solomon cătră tot Israilul, cătră cei preste mii şi preste sute, şi cătră judecători şi cătră toţi boiarii înaintea lui Israil, cătră căpeteniile familiilor.
Şi au mers Solomon şi toată adunarea, întru cea înaltă din Gavaon, unde era cortul mărturiei lui Dumnezeu, care l-au făcut Moisi, robul lui Dumnezeu, în pustie.
Iară sicriiul lui Dumnezeu l-au fost adus David din cetatea Cariatiarim în locul care i-au fost gătit David, când i-au întins cort în Ierusalim.
Şi jertvenicul cel de aramă, care l-au făcut Veseleil, feciorul lui Urie, fiiului lui Or, era înaintea cortului Domnului, şi l-au cercetat Solomon şi adunarea.
Şi au adus Solomon pre jertvenicul cel de aramă, care era înaintea Domnului în cort, au adus pre el ardere de tot, o mie.
În noaptea aceaea s-au arătat Dumnezeu lui Solomon şi i-au zis lui: „Ceare ce să-ţi dau!”
Şi au zis Solomon cătră Dumnezeu: „Tu ai făcut cu David, tatăl mieu, milă mare şi m-ai pus pre mine împărat în locul lui.
Şi acum, Doamne Dumnezeule, credincios să fie numele Tău preste David, tatăl mieu, că Tu m-ai făcut împărat preste norod mult ca ţărâna pământului.
10 Acum înţelepciune şi priceapere dă mie, ca să ies şi să întru înaintea norodului acestuia, că cine va judeca pre norodul Tău acest mare?”
11 Şi au zis Dumnezeu cătră Solomon: „Pentru că ai făcut aceasta întru inima ta şi n-ai cerut avuţie de argint, nici mărire, nici sufletul vrăjmaşilor, şi n-ai cerut zile multe, ci ai cerut înţelepciune şi priceapere, ca să judeci pre norodul Mieu, preste care te-am pus împărat,
12 Înţelepciunea şi priceaperea dau ţie, şi avuţie şi argint şi mărire voiu da ţie, în ce chip nu s-au făcut întru împăraţii cei înainte de tine, precum ţie, şi după tine nu va fi aşea”.
13 Şi au venit Solomon din vama cea din Gavaon în Ierusalim înaintea feaţii cortului mărturiei, şi au împărăţit preste Israil.
14 Şi au adunat Solomon cară şi călăreţi, şi au avut o mie şi patru sute de cară şi doaosprăzeace mii de călăreţi, şi le-au lăsat acealea în cetatea carălor; iară norodul era cu împăratul, în Ierusalim.
15 Şi au pus împăratul argintul şi aurul în Ierusalim ca pietrile, şi chedrii au dat în Iudeea ca morii, carii cresc pre şes cu mulţime.
16 Şi ieşirea cailor lui Solomon din Eghipt, şi preţul negoţitorilor împăratului, carii să ducea, şi cumpăra.
17 Şi suia şi scotea din Eghipt un car cu o mie de arginţi şi un cal cu o sută şi cincizeci de arginţi, şi aşea tuturor împăraţilor heteilor, şi împăraţilor Siriei în mâinile lor le aducea.