2
Şi iară au întrat în Capernaum şi s-au auzit că easte în casă.
Şi îndată s-au adunat mulţi, cât nu mai putea încăpea nici la uşă şi le grăia lor cuvânt.
Şi au venit la El, aducând un slăbănog, 5, 18 pre carele ducea patru.
Şi, neputându-se ei a să apropiia de El, pentru norod, au descoperit casa unde era, şi, spărgând, au slobozit patul în care zăcea slăbănogul.
Iară Iisus, văzând credinţa lor, au zis slăbănogului: „Fiiule, iartă-să ţie păcatele tale”.
Şi era acolo unii din cărturari, şezind şi cugetând întru inimile sale:
„Ce grăiaşte Acesta aşea hule? Cine poate ierta păcatele, fără numai unul Dumnezeu?”
Şi îndată, cunoscând Iisus, cu Duhul Său, că aşea ar cugeta aceia întru sine, au zis lor: „Ce cugetaţi aceastea întru inimile voastre?
Ce easte mai lezne a zice slăbănogului: «Iartă-să ţie păcatele», au a zice: «Scoală şi-ţi ia patul tău şi umblă»?
10 Ci ca să ştiţi că are Fiiul Omenesc puteare a ierta păcatele pre pământ, au zis slăbănogului:
11 «Ţie zic: Scoală, ia-ţi patul tău şi mergi în casa ta»”.
12 Şi s-au sculat îndată şi, luându-şi patul, au ieşit înaintea tuturor, cât să mira toţi şi lăuda pre Dumnezeu, zicând că: „Niciodată nu am văzut ca aceasta”.
13 Şi iarăşi au ieşit lângă mare şi toată mulţimea vinea la Dânsul şi îi învăţa pre ei.
14 Şi, trecând, au văzut pre Levi, a lui Alfei, şezind la vamă şi i-au zis lui: „Vino după Mine”. Şi, sculându-să, au mers după El.
15 Şi au fost când au şezut El în casa lui, mulţi şi vameşi şi păcătoşi şedea cu Iisus şi cu ucenicii Lui, că era mulţi şi mergea după El.
16 Şi, văzând cărturarii şi fariseii pre El mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?”
17 Şi, auzind Iisus, au zis lor: „Nu trăbuiaşte celor sănătoşi doftor, ci celor bolnavi. Că nu am venit să chem pre cei drepţi, ci pre cei păcătoşi, la pocăinţă”.
18 Şi era ucenicii lui Ioan şi a fariseilor ajunând şi au venit şi i-au zis Lui: „Pentru ce ucenicii lui Ioan şi a fariseilor ajună, iară ucenicii Tăi nu ajună?”
19 Şi le-au zis lor Iisus: „Au, doară, pot fiii nunţii să ajune până când easte mirele cu dânşii? Câtă vreame easte mirele cu dânşii, nu pot să ajune.
20 Iară vor veni zile când să va lua de la dânşii mirele şi atunci vor ajuna întru acealea zile.
21 Şi nimene nu coasă peatec de pânză noao la haină veache, iară de nu, luoa-şi-va sfârşitul său cea noao de la cea veachie şi mai mare gaură va fi.
22 Şi nimene nu bagă vin nou în foi vechi, iară de nu, sparge vinul cel nou foii şi să varsă vinul şi foii pier; ci vinul nou în foi noi să cade să se bage”.
23 Şi au fost mergând El sâmbăta prin sămănături şi au început ucenicii Lui a mearge, smulgând spice.
24 Iară fariseii au zis Lui: „Vezi, ce fac sâmbăta ce nu să cade?”
25 Şi El au zis lor: „Au niciodată nu aţi cetit ce au făcut David când au avut lipsă şi au flămânzit el şi cei ce era cu el?
26 Cum au întrat în Casa lui Dumnezeu, în vreamea lui Aviatar, arhiereul, şi pânile punerii înainte le-au mâncat, care nu era slobod să le mânce numai preoţilor, şi au dat şi celor ce era cu el?
27 Şi au zis lor: Sâmbăta pentru om s-au făcut, iară nu omul pentru sâmbătă.
28 Dară Fiiul Omenesc easte Domn şi sâmbătei”.