10
Şi cei de alt neam au făcut războiu asupra lui Israil, şi au fugit israilteanii de cătră faţa celor de alt neam, şi au căzut răniţi în muntele Ghelvue.
Şi au gonit cei de alt neam dinapoia lui Saul şi dinapoia fiilor lui, şi au bătut cei de alt neam pre Ionatan şi pre Aminadav şi pre Melhisue, fiii lui Saul.
Şi s-au îngreoiat războiul asupra lui Saul, şi l-au aflat pre el săgetători şi l-au rănit cu săgeţi.
Şi au zis saul purtătoriului armelor sale: „Scoate sabiia ta şi mă străpunge cu ea, a nu cumva să vină aceşti netăiaţi împrejur, şi mă vor batjocori”. Şi n-au vrut purtătoriul armelor lui să facă aceasta, că să temea foarte, şi au luat Saul sabiia şi au căzut preste ea.
Şi au văzut purtătoriul armelor lui că au murit Saul, şi au căzut şi el preste sabiia sa şi au murit.
Şi au murit Saul şi trei feciori a lui în zioa aceaea, şi toată casa lui deodată au murit.
Şi au văzut tot omul lui Israil, carii lăcuia în vale, că au fugit Israil, şi cum că au murit Saul şi fiii lui, şi au lăsat cetăţile sale şi au fugit. Şi au venit cei de alt neam şi au lăcuit întru eale.
Şi au fost a doao zi, şi au venit cei de alt neam ca să prade pre cei răniţi, şi au aflat pre Saul şi pre fiii lui căzuţi în muntele Ghelvue.
Şi l-au dezbrăcat pre el şi i-au luat capul lui şi armele lui, şi l-au trimis în pământul celor de alt neam împrejur, ca să binevestească în casa idolilor lor şi norodului.
10 Şi au pus armele lui în casa dumnezeului lor, şi capul lui l-au pus în casa lui Dagon.
11 Şi au auzit toţi cei ce lăcuia în Iavisul Galaadului toate câte au făcut cei de alt neam lui Saul şi fiilor lui Israil.
12 Şi s-au sculat din Galaad tot omul tare, şi au venit şi au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui, şi le-au adus în Iavis şi au îngropat oasăle lor supt stejariu în Iavis, şi au postit şeapte zile.
13 Şi au murit Saul întru fărădelegile sale, care au făcut înaintea lui Dumnezeu după cuvântul Domnului, pentru că nu l-au păzit, ci au întrebat pre cea cu duh pitonicesc, ca să cearce, şi i-au răspuns lui Samuil, prorocul, şi n-au întrebat pre Domnul, şi l-au omorât pre el, şi au mutat împărăţiia la David, fiiul lui Iese.