18
Şi au fost după aceastea, şi au bătut David pre cei de alt neam şi i-au întors în fugă, şi au luat Ghetul şi satele ei din mâna celor de alt neam.
Şi au bătut pre Moav şi au fost moaviteanii slugi lui David, aducând daruri.
Şi au bătut David pre Adraazar, împăratul Suvei, în Imat, când mergea să-şi puie mâna sa preste râul Efratului.
Şi au luat de la el David o mie de cară şi şeapte mii de cai, şi doaozeci de mii de oameni pedestri, şi au stricat David toate carăle şi au lăsat dintr-însele o sută de cară.
Şi au venit Sirul din Damasc să ajute lui Adraazar, împăratului Suvei, şi au bătut David doaozeci şi doao de mii de oameni ai Sirului.
Şi au pus David oastea în Siria cea despre Damasc, şi au fost lui David slugi aducând daruri, şi mântuia Domnul pre David întru toate în care mergea.
Şi au luat David lanţurile ceale de aur care era preste slugile lui Adraazar şi le-au adus în Ierusalim.
Şi din Matavet, din cetăţile ceale alease a lui Adraazar, au luat David aramă multă foarte, din care au făcut Solomon marea cea de aramă, şi stâlpii şi unealtele ceale de aramă.
Şi au auzit Toa, împăratul Imatului, că au bătut David toată putearea lui Adraazar, împăratului Suvei.
10 Şi au trimis pre Aduram, fiiul său, la împăratul David, să-l întreabe de ceale de pace şi să-l binecuvinteaze pre el, pentru că s-au războit asupra lui Adraazar, şi l-au bătut pre el, că om împrotivnic era Toa lui Adraazar.
11 Şi toate unealtele ceale de aur şi de argint şi de aramă le-au sfinţit împăratul David Domnului, împreună cu argintul şi cu aurul, carele l-au luat de la toate neamurile, de la Idumea şi de la Moav şi de la fiii lui Amon şi de la cei de alt neam şi de la Amalic.
12 Şi Avesa, fiiul Saruiei, au bătut pre idumei în Valea Sărilor optsprăzeace mii.
13 Şi au pus în vale oaste şi au fost toţi idumeii slugi lui David, şi mântuia Domnul pre David întru toate în carele mergea.
14 Şi au împărăţit David preste tot Israilul, şi făcea judecată şi dreptate la tot norodul său.
15 Şi Ioav, feciorul Saruiei, era preste oaste, şi Iosafat, feciorul lui Ahilud, scriitoriu de a aduce aminte.
16 Şi Sadoc, fiiul lui Ahitov, şi Avimeleh, fiiul lui Aviatar, preoţii, şi Susa, scriitoriul.
17 Şi Vaneas, feciorul lui Iodae, era preste hereti şi preste fereti, şi fiii lui David cei dintâiu era lângă împăratul.