19
Şi au fost după aceastea au murit Naas împăratul fiilor lui amon, şi au împărăţit Anan, fiiul lui, în locul lui.
Şi au zis David: „Face-voiu milă cu Anan, feciorul lui Naas, precum au făcut tatăl lui cu mine milă”. Şi au trimis David soli, ca să-l mângăie pre el pentru moartea tătâne-său, şi au venit slugile lui David în pământul fiilor lui Amon, la Anan, ca să-l mângăie pre el.
Şi au zis boiarii fiilor lui Amon cătră Anan: „Au, doară, pentru că cinsteaşte David pre tatăl tău, au trimis să te mângăie? Au nu pentru ca să cearce cetatea şi să iscodească pământul au venit slugile lui la tine?”
Şi au prins Anan pre slugile lui David şi i-au ras pre dânşii, şi au tăiat hainele lor jumătate până la înduplecare şi i-au slobozit pre ei.
Şi au venit să spuie lui David de oameni şi au trimis David înaintea lor, că era oamenii batjocoriţi foarte, şi le-au zis împăratul: „Şedeţi în Ierihon până vor creaşte barbele voastre, şi apoi vă veţi întoarce”.
Şi au văzut fiii lui Amon că s-au ruşinat norodul lui David, şi au trimis Anan şi fiii lui Amon o mie de talanţi de argint, ca să le năimească lor din Siria Mezopotamiei şi din Siria Maaha şi din Suva cară şi călăreţi.
Şi şi-au năimit treizeci şi doao de mii de cară, şi pre împăratul din Maaha şi pre norodul lui, şi au venit şi au tăbărât în preajma Midavei, şi fiii lui Amon s-au adunat din cetăţile sale şi au venit ca să se bată.
Şi au auzit David şi au trimis pre Ioav, şi toată oastea celor tari.
Şi au ieşit fiii lui Amon şi s-au rânduit la războiu lângă poarta cetăţii, şi împăraţii carii au venit au tăbărât deosebi în câmp.
10 Şi au văzut Ioav că sânt făţiş unii cu alţii, ca să dea războiu asupra sa dinainte şi dindărăpt, şi au ales din toţi voinicii din Israil şi s-au rânduit împrotiva Sirului.
11 Şi celalalt norod l-au dat pre mâna lui Avesa, fratelui său, şi s-au rânduit dimprotiva fiilor lui Amon.
12 Şi au zis: „De mă va învinge Sirul, vei fi mie mântuire, iară de te vor învinge pre tine fiii lui Amon, te voiu mântui eu.
13 Îmbărbătează-te şi să ne întărim, pentru norodul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul ce e bun întru ochii Lui va face”.
14 Şi s-au rânduit Ioav şi tot norodul lui cu el împrotiva sirilor la războiu, şi au fugit de cătră dânşii.
15 Şi fiii lui Amon, văzând că au fugit sirii, au fugit şi ei de cătră faţa lui Avesai şi de cătră faţa lui Ioav, fratelui lui, şi au venit în cetate şi au venit Ioav în Ierusalim.
16 Şi văzând Sirul că l-au biruit pre el Israil, au trimis soli şi au adus pre Sirul cel dincolo de râu, şi Sofat, mai-marele puterii lui Adraazar, era povăţuitoriu înaintea lor.
17 Şi s-au spus lui David, şi au adunat David pre tot Israilul şi au trecut Iordanul, şi au venit asupra lor şi s-au rânduit asupra lor, şi s-au pus David în preajma Sirului la războiu, şi l-au bătut pre el.
18 Şi au fugit Sirul de la faţa lui Israil şi au ucis David din siri şeapte mii de cară şi patruzeci de mii de pedestri, şi pre Sofat, mai-marele puterii, l-au ucis.
19 Şi văzând slugile lui Adraazar că au căzut dinaintea feaţii lui Israil, au făcut cu David pace şi i-au slujit lui, şi n-au vrut Sirul să ajute mai mult fiilor lui Amon.