20
Şi au fost în anul al doilea întru ieşirea împăraţilor, şi au scos Ioav toată putearea oastei şi au stricat ţara fiilor lui Amon, şi au venit şi au încungiurat Rava, şi David au şezut în Ierusalim, şi au bătut Ioav Rava şi o au stricat.
Şi au luat David cununa lui Molhom, împăratului lor, de pre capul lui, şi s-au aflat că trage un talant de aur, şi era într-însa piiatră scumpă, şi au fost pusă pre capul lui David, şi prăzi din cetate au adus multe foarte.
Şi pre norodul cel dintr-însa l-au scos şi l-au tăiat cu fierestrao şi cu tesle de fier şi cu săcuri, şi aşea au făcut David tuturor fiilor lui Amon, şi s-au întors David şi tot norodul lui în Ierusalim.
Şi au fost după aceastea, şi iară s-au făcut războiu în Gazer cu cei de alt neam, atunci au bătut Sovohe Sosati pre Safut, cel din fiii uriiaşilor, şi l-au smerit pre el.
Şi s-au mai făcut încă războiu cu cei de alt neam, şi au bătut Eleanan, feciorul lui Iair, pre Lahmi, fratele lui Goliat Gheteului, şi lemnul suliţii lui era ca sulul pânzarilor.
Şi s-au mai făcut încă războiu în Ghet, şi era un om preste samă mare, şi la o mână avea şease deagete şi la alta iară şease, toate deagetele lui era doaozeci şi patru, şi acesta era strănepot uriiaşilor.
Şi au ocărât pre Israil, şi l-au bătut pre el Ionatan, feciorul lui Sama, fratelui lui David.
Aceştia s-au născut lui Rafa în Ghet, toţi era patru uriiaşi, şi au căzut în mâna lui David şi în mâna slugilor lui.