2
Şi aceştia sânt fiii lui Israil: Ruvin, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zavulon.
Dan, Iosif, Veniamin, Neftalim, Gad şi Aşer.
Fiii lui Iuda: Ir, Avnan, Silom, trei, aceştia s-au născut lui din fata lui Savas Hananiteanca, şi au fost Ir, cel întâiu născut a lui Iuda, rău înaintea Domnului şi l-au omorât pre el.
Şi Tamar, nora lui, au născut lui pre Fares şi pre Zara, toţi fiii lui Iuda, cinci.
Fiii lui Fares: Esrom şi Iamuil.
Şi fiii lui Zara: Zamvri şi Etam şi Emuan şi Calhal şi Darad, de toţi, cinci.
Şi fiii lui Harmi: Ahar, cel ce au turburat pre Israil şi au păcătuit în furtişeagul anatemei.
Şi fiii lui Etam: Azarias.
Şi fiii lui Esrom, carii s-au născut lui: Ieremeil şi Aram şi Halev.
10 Şi Aram au născut pre Aminadav, şi Aminadav au născut pre Naason, mai-marele casii Iudii.
11 Şi Naason au născut pre Salmon, şi Salmon au născut pre Vooz.
12 Şi Vooz au născut pre Ovid, şi Ovid au născut pre Iese.
13 Şi Iese au născut pre Eliav, cel întâiu născut al său, pre Aminadav, cel al doilea, pre Samaa, cel al treilea,
14 Pre Natanaiav, cel a patra, pre Zavdai, cel a cincea,
15 Asam, cel a şeasălea, pre David, cel a şeaptelea.
16 Şi surorile lor, Saruia şi Avighea, şi feciorii Saruiei, Avisa şi Ioav şi Asail, trei.
17 Şi Avigail au născut pre Amesav, şi tatăl lui Amesav au fost Iotor Ismaeliteanul.
18 Şi Halev, feciorul lui Esrom, au luat muiare pre Azuva şi pre Ieriot, şi aceştia sânt fiii ei, Iasar şi Suvav şi Ardon.
19 Şi au murit Azuva, şi şi-au luat Halev muiare pre Efrat, şi i-au născut lui pre Or.
20 Şi Or au născut pre Uri, şi Uri au născut pre Veseleil.
21 Şi după aceasta, au întrat Esrom la fata lui Mahir, tatălui lui Galaad, şi o au luat şie muiare, când era de şeasezeci şi cinci de ani, şi i-au născut lui pre Seruh.
22 Şi Seruh au născut pre Iair, şi au avut el doaozeci şi trei de cetăţi în pământul Galaad.
23 Şi au luat Ghedsur şi Aram satele lui Iair de la ei, Canatul şi satele lui, şeasezeci de cetăţi, toate aceastea era fiilor lui Mahir, tatălui lui Galaad.
24 Şi după ce au murit Esrom, au venit Halev în Efrata, şi muiarea lui în Esrom, Avia, şi i-au născut lui pre Ashon, tatăl lui Tecoe.
25 Şi fiii lui Ierameil, celui întâiu născut a lui Esrom, cel întâiu născut, Ram şi Vanaa şi Aram şi Ason, fratele lui.
26 Şi au avut Ierameil altă muiare, şi numele ei era Atara, aceasta easte muma lui Ozom.
27 Şi fiii lui Ram, celui întâiu născut, au fost Ierameil, Maa şi Iamin şi Acor.
28 Şi fiii lui Ozum au fost Samae şi Iadae, şi fiii lui Samae, Nadav şi Avisur.
29 Şi numele muierii lui Avisur era Avihea, şi i-au născut lui pre Ahavar şi pre Moil.
30 Şi fiii lui Nadav: Salod şi Apfain, şi au murit Salom fără de fii.
31 Şi fiii lui Apfain: Iesemiil, şi fiii lui Iesemiil, Sosan, şi fiii lui Sosan, Dade.
32 Şi fiii lui Dade: Ahisamas, Ieter, Ionatan, şi au murit Ieter neavând prunci.
33 Şi fiii lui Ionatan: Falet şi Ozam, aceştia era feciori lui Ierameil.
34 Şi Sosan nu avea feciori, ci numai feate, şi la Sosan era slugă un eghiptean, şi numele lui era Iohil.
35 Şi au dat Sosan pre fata sa lui Iohil, slugii sale, să-i fie muiare, şi i-au născut lui pre Eti.
36 Şi Eti au născut pre Natan, şi Natan au născut pre Zavad.
37 Şi Zavad au născut pre Afamil, şi Afamil au născut pre Ovid.
38 Şi Ovid au născut pre Iiu, şi Iiu au născut pre Azaria.
39 Şi Azaria au născut pre Helis, şi Helis au născut pre Eliasa.
40 Şi Eliasa au născut pre Sosomai, şi Sosomai au născut pre Salum.
41 Şi Salum au născut pre Iehemia, şi Iehemia au născut pre Elisama, şi Elisama au născut pre Ismail.
42 Şi fiii lui Halev, fratelui lui Ierameil, Marisa, cel întâiu născut al lui, acesta easte tatăl lui Zif, şi fiii lui, Marisa, tatăl lui Hevron.
43 Şi fiii lui Hevron: Core şi Tapfus şi Recom şi Samaa.
44 Şi Samaa au născut pre Raem, tatăl lui Ieclan, şi Ieclan au născut pre Sama.
45 Şi, fiiul lui Sama, Maon, şi Maon, tatăl lui Vetsur.
46 Şi Ghefa, ţiitoarea lui Halev, au născut pre Aram şi pre Mosa şi pre Ghezue.
47 Şi fiii lui Adai: Raghem şi Ioatam şi Sogar şi Falec şi Ghefa şi Sagae.
48 Şi Moha, ţiitoarea lui Halev, au născut pre Saver şi pre Taram.
49 Şi au născut pre Sagae, tatăl lui Madmina, şi pre Sau, tatăl lui Mahvina, şi pre tatăl lui Gheval, şi fata lui Halev, Asha.
50 Aceştia au fost fiii lui Halev, fiii lui Or, celui întâiu născut, Efrata Soval, tatăl lui Cariatiarim.
51 Solomon, tatăl lui Veta, Lamon, tatăl lui Vetalaem, şi Arim, tatăl lui Vetghedor.
52 Şi Soval, tatăl lui Cariatiarim, au avut fii pre Araa şi pre Esic şi pre Amanit.
53 Şi Umasfae, cetatea lui Iair, Etalim şi Mefitim, şi Isamatim şi Imasaraim, dintru aceştia au ieşit sarateii, şi fiii lui Estaam.
54 Fiii lui Solomon, Vetalaem şi Netofati, Atarot, a casii lui Ioav, şi jumătate ai Malati-Isari.
55 Şi seminţiile cărturarilor, carii lăcuia în Iavis, Targatiim şi Samatiim şi Sahatim, aceştia sânt chinii, carii au ieşit din Emat, tatăl casii lui Rihav.