3
Şi aceştia au fost fiii lui David, carii s-au născut lui în Hevron: cel întâiu născut, Amnon, din Ahinaam Iezraelteanca, al doilea, Domniiil, din Avigaia Carmileanca.
Al treilea, Avesalom, feciorul Mohei, featei lui Tolme, împăratului Ghedsur, al patrulea, Adonia, feciorul Anghitii.
Al cincilea, Safatia, al Avitalei, al şeaselea, Ietraam, din Eglaa, muiarea sa.
Şease s-au născut lui în Hevron, şi au împărăţit acolo şeapte ani şi şease luni, şi treizeci şi trei de ani au împărăţit în Ierusalim.
Şi aceştia s-au născut lui în Ierusalim: Samaa, Sovav, Natan şi Solomon, patru, din Virsavee, fata lui Amiil.
Şi Evaar şi Elisa şi Elifalit.
Şi Naghe şi Nafec şi Iafie.
Şi Elisama şi Eliada şi Elifala, noao.
Toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor, şi Tamar, sora lor.
10 Fiii lui Solomon, Rovoam, Avia, fiiul lui, Asa, fiiul lui, Iosafat, fiiul lui.
11 Ioram, fiiul lui, Ohozia, fiiul lui, Ioas, fiiul lui.
12 Amasia, fiiul lui, Azaria, fiiul lui, Ioatan, fiiul lui.
13 Ahaz, fiiul lui, Iezechie, fiiul lui, Manase, fiiul lui.
14 Amon, fiiul lui, Iosia, fiiul lui.
15 Şi fiii lui Iosia: cel întâiu născut, Ioanan, al doilea, Ioachim, al treilea, Sedechia, al patrulea, Salum.
16 Şi fiii lui Ioachim, Ehonia, fiiul lui, Sedechia, fiiul lui.
17 Şi fiii lui Iehonia: Asir, Salatiil, fiiul lui.
18 Melhiram şi Fadeas şi Sanesar şi Iechimia şi Osamat şi Navadia.
19 Şi fiii lui Fadais: Zorovavel şi Semei, şi fiii lui Zorovavel, Mosolam şi Anania, şi Solometi, sora lor.
20 Şi Asuve şi Ool şi Varahia şi Asadia şi Asoved, cinci.
21 Şi fiii lui Anania: Faletia şi Iesia, fiiul lui, Sehenia, fiiul lui.
22 Şi, fiiul lui Sehenia, Samaia, şi fiii lui Samaia, Hatus şi Ioil şi Veri şi Noadia şi Safat, şease.
23 Şi fiii lui Noadia: Elitenan şi Iezechia şi Iezricam, trei.
24 Şi fiii lui Elitenan, Odolia şi Eliasevon, şi Fadia şi Acuv şi Ioanan şi Dalaaia şi Anan, şeapte.