27
Şi fiii lui Israil, după numărul lor, căpeteniile familiilor, cei preste mii şi preste sute, şi logofeţii, carii slujesc împăratului şi în tot cuvântul împăratului după împărţiri, şi în tot cuvântul ce întră şi iasă din lună în lună, în toate lunile anului, o împărţală, doaozeci şi patru de mii.
Şi preste împărţala cea dintâiu a lunii dintâiu, Ievoaz, al lui Zavdiil, preste împărţala sa, doaozeci şi patru de mii.
Din fiii lui Fares, căpetenie, preste toate căpeteniile puterii în luna dintâiu.
Şi preste împărţala lunei a doao era Dodia, a lui Hoc, şi preste împărţala lui, şi Machelot, povăţuitoriul, şi într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii, mai-marii puterii.
Al treilea în luna a treia era Vaneas, a lui Iodae, preotului, căpetenie, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
Acest Vaneas era mai tare întră cei treizeci, şi era preste cei treizeci şi preste împărţala lui era Zovad, fiiul lui.
Al patrulea în luna a patra era Asail, fratele lui Ioav, şi Zavadia, fiiul lui, şi fraţii, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
Al cincilea în luna a cincea era povăţuitoriu Samaot, a lui Iesrae, întru a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
Al şeaselea în luna a şeasa era Oduias, a lui Echis Tecuianului, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
10 Al şeaptelea în luna a şeaptea era Helis, cel din Falus, din fiii lui Efraim, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
11 Al optulea în luna a opta, Sovohai Usatiteanul, a lui Zarai, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
12 Al noaolea în luna a noao, Aviezer, cel din Anatot, din pământul lui Veniamin, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
13 Al zeacelea în luna a zeacea, Meira, cel din Netofat, a lui Zarai, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
14 Al unsprăzeacelea, în luna a unsprăzeacea, Vaneas, cel din Faraton, din fiii lui Efraim, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
15 Al doisprăzeacelea în luna a doaosprăzeacelea, Holdia, cel din Netofati, a lui Gotoniil, într-a căruia împărţală era doaozeci şi patru de mii.
16 Şi preste neamurile lui Israil, preste a lui Ruvin, era povăţuitoriu Eliezer, a lui Zehri, preste a lui Simeon era Safatia, a lui Maaha.
17 Preste a lui Levi era Asavia a lui Camuil, a lui Aaron, Sadoc.
18 Preste a lui Iuda era Eliav, din fraţii lui David, preste a lui Isahar era Amvri, a lui Mihail.
19 Preste a lui Zavulon era Samaia, a lui Avdiu. Preste a lui Neftali era Ierimot, a lui Oziil.
20 Preste a lui Efraim era Ozi, a lui Oziu, preste jumătate de neamul lui Manase era Ioil, feciorul lui Fadaia.
21 Preste ceaealaltă jumătate din neamul lui Manase, carea era în pământul Galaadului, era Iadai, a lui Zadeu, preste fiii lui Veniamin era Iasiil, a lui Avenir.
22 Preste a lui Dan era Azariil, a lui Iroav. Aceştia sânt patriarhii neamurilor lui Israil.
23 Şi n-au numărat David pre ei de la doaozeci de ani în jos, că au zis Domnul că va înmulţi pre Israil ca stealele ceriului.
24 Şi Ioav, al Saruiei, au început a număra în norod şi n-au săvârşit, şi s-au făcut întru aceastea urgie preste Israil, şi nu s-au osăbit numărul în cartea cuvintelor zilelor împăratului David.
25 Şi preste vistieriile împăratului era Asmot, a lui Odiil, şi preste vistieriile ceale din ţarină şi ceale din sate, ceale din sălaşuri, ceale din turnuri, era Ionatan, a lui Ozia.
26 Şi preste plugarii, carii lucră pământul, era Ezdri, a lui Heluv.
27 Şi preste vii era Semei, cel din Rail, şi preste vistieriile ceale de vin era Zavdia, a lui Sefni.
28 Şi preste maslinii şi smochinii cei din câmp era Valean Ghedoriteanul, iară preste vistieriile untuluidelemn era Ioas.
29 Şi preste boii cei păscători din Saron era Satrai Saroniteanul, şi preste boii cei din văi era Safat, al lui Adli.
30 Iară preste cămile era Avia Ismailiteanul, iară preste asini era Iadia, cel din Meraton.
31 Şi preste oi era Iaziz Agariteanul, toţi aceştia era ispravnici boiarilor lui David, împăratului.
32 Ionatan, fratele tatălui lui David, era sfeatnic, om înţălept, şi Ieil a lui Ahami, cu fiii împăratului.
33 Şi Ahitofel era sfeatnic împăratului, şi Husi era cel dintâiu priiatin al împăratului.
34 Şi după Ahitofel era Iodae, a lui Vaneu, şi Aviatar şi Ioav, mai-marele oastei împăratului.