5
Şi fiii lui Ruvin, celui întâiu născut a lui Israil, şi după ce s-au suit el în patul tătâne-său, tatăl său au dat binecuvântarea fiiului său, lui Iosif, fiiul lui Israil, şi nu s-au socotit ca cel întâiu născut.
Că Iuda au fost putearnic cu tăriia, şi întru fraţii săi, şi povăţuitoriu dintru el, şi binecuvântarea au fost a lui Iosif.
Fiii lui Ruvin, celui întăiu născut a lui Israil, Enoh şi Falus, Asrom şi Harmi.
Fiii lui Ioil: Semei şi Vanea, feciorul lui, şi fiii lui Gug, a feciorului lui Semei.
Fiiul lui Miha, fiiul lui Riha, fiiul lui Ioil.
Fiiul lui Veil, pre carele l-au mutat Tagla Falasar, împăratul Asur, acesta au fost căpetenie celor din Ruvin.
Şi fraţii lui şi rudeniia lui, când s-au numărat după naşterile lor, au avut căpetenie pre Ioil şi pre Zahariia.
Şi Valec, fiiul lui Azuz, fiiul lui Sama, fiiul lui Ioil, acesta au lăcuit în Aroir şi la Navau şi Veelmason.
Şi cătră răsărit au lăcuit până unde să întră în pustie, de la râul Eufratului, că dobitoacele lor s-au fost înmulţit în pământul Galaad.
10 Şi în zilele lui Saul au făcut războiu asupra lor nemearnicii şi au căzut aceia în mâinile lor, şi ei au lăcuit în corturile lor în tot locul cel despre răsăritul Galaadului.
11 Fiii lui Gad din preajma lor au lăcuit în pământul Vasanului până la Sela.
12 Ioil, cel întâiu născut, şi Safam, cel al doilea, şi Ianin, logofătul, din Vasan.
13 Şi fraţii lor, după casăle familiilor lor, Mihail, Mosolam şi Sevee şi Iorse şi Ioahan şi Zue şi Ovid, şeapte.
14 Aceştia sânt fiii lui Avihea, fiiul lui Uri, fiiul lui Idai, fiiul lui Galaad, fiiul lui Mihail, fiiul lui Iesae, fiiul lui Iedai, fiiului lui Vuz.
15 A fratelui feciorului lui Avdiil, a fiiului lui Guni, căpeteniia casii familiilor.
16 Lăcuit-au în Galaad, în Vasan, şi în satele lor, şi în toate împregiururile Saronului, până la margini.
17 Toţi aceştia s-au numărat în zilele lui Ioatam, împăratului Iudei, şi în zilele lui Ierovoam, împăratului lui Israil.
18 Fiii lui Ruvin şi a lui Gad, şi jumătate din neamul lui Manase, din fiii puterii bărbaţi, carii purta scut şi sabie, şi încorda arcul, şi învăţaţi la războiu, patruzeci şi patru de mii şeapte sute şi şeasezeci, carii ieşea la războiu.
19 Şi au făcut războiu cu agareanii, cu itureanii şi cu nafiseanii şi cu nadeveanii.
20 Şi i-au biruit pre ei şi s-au dat în mâinile lor agareanii şi toate lăcaşurile lor, pentru că au strigat cătră Dumnezeu în războiu şi i-au auzit pre ei că au nădăjduit spre Dânsul.
21 Şi au prădat marfa lor cămile cinci mii, şi de oi doao sute şi cincizeci de mii, şi asini doao mii, şi suflete de oameni o sută de mii au robit.
22 Şi mulţi au căzut răniţi, căci de la Dumnezeu era războiu, şi au lăcuit în locul lor, până când s-au mutat în robie.
23 Şi cei din jumătatea cea din neamul lui Manase au lăcuit de la Vasan până la Vaal-Ermonul şi Sanirul, şi până la muntele Aermonului, şi în Livan s-au înmulţit ei.
24 Şi aceştia sânt mai-marii căsii familiilor Ofer şi Sei şi Eliil şi Ieremiia şi Odonia şi Iediil, bărbaţi tari cu putearea, bărbaţi numiţi mai-mari caselor familiilor lor.
25 Şi au urgisit pre Dumnezeul părinţilor săi şi au curvit mergând după dumnezeii noroadelor pământului pre care le-au râdicat Dumnezeu de la faţa lor.
26 Şi au râdicat Dumnezeul lui Israil duhul lui Faloh, împăratului asiriianilor, şi duhul lui Tagla Falasar, împăratului asiriianilor, şi au mutat pre Ruvin şi pre Gad, şi pre jumătatea cea din neamul lui Manase, şi i-au dus pre ei la Haah şi la Havor şi la râul lui Gozan, până în zioa aceasta.