8
Şi Veniamin au născut pre Vale, cel întâiu născut al său, şi pre Asvil, cel al doilea, şi pre Aara, cel al treilea.
Şi pre Noa, cel al patrulea, şi pre Rafa, cel al cincilea.
Şi au fost feciorii lui Vale: Adir şi Ghira şi Aviud,
Şi Avesua şi Noama şi Ahia,
Şi Ghera şi Sefufam şi Uram.
Aceştia sânt fiii lui Aod, aceştia sânt mai-mari familiilor celor ce lăcuiesc în Gavee şi i-au dat pre ei la Mahanati.
Şi Naama şi Ahia şi Ghira, acesta e Ieglaam, şi au născut pre Aza şi pre Iahiho.
Şi pre Saarin l-au născut în câmpul lui Moav, după ce au slobozit el pre Osin şi pre Vaada, muierile sale.
Şi au născut din Ada, muiarea sa, pre Iolav şi pre Sevia şi pre Misa şi pre Melha,
10 Şi pre Ievus şi pre Zavia şi pre Marma, aceştia au fost mai-marii familiilor.
11 Şi din Osin au născut pre Avitol şi pre Alfaal.
12 Şi fiii lui Alfaal: Ovid, Misaal, Semir, acesta au zidit Onanul şi Lodul, şi satele lui.
13 Şi Veria şi Sama, aceştia sânt mai-marii familiilor celor ce lăcuiesc în Elam, şi aceştia au gonit pre cei ce lăcuia în Ghet.
14 Şi fratele lui: Sosic şi Arimot.
15 Şi Zavadia şi Orid şi Eder.
16 Şi Mihail, Iesfa şi Ioda, fiii lui Veria.
17 Şi Zavadia şi Mosolam şi Azachi şi Avar.
18 Şi Isamari şi Iexlia şi Iovav, fiii lui Elfaal.
19 Şi Iachim şi Zahri şi Zavdi.
20 Şi Elionai şi Salati şi Eliili.
21 Şi Adaia şi Varaia şi Samarat, fiii lui Samait.
22 Şi Iesfan şi Ovid şi Eleil.
23 Şi Avdon şi Zehri şi Anan.
24 Şi Anania şi Amvri şi Elam şi Anatot.
25 Şi Iatin şi Iefadia şi Fanuil, fiii lui Sosic.
26 Şi Samsari şi Saaria şi Gotolia.
27 Şi Iarasia şi Eria şi Zehri, fiii lui Iroam.
28 Aceştia sânt mai-marii familiilor după neamurile lor, mai-mari. Aceştia au lăcuit în Ierusalim.
29 Şi în Gavaon au lăcuit tatăl lui Gavaon, şi numele muierii lui, Moaha.
30 Şi fiiul ei cel întâiu născut, Avdon şi Sur şi Chis şi Vaal şi Nadav şi Nir.
31 Şi Ghedur şi fratele lui, şi Zachur şi Machelot.
32 Şi Machelot au născut pre Samaa, şi aceştia au lăcuit în preajma fraţilor săi, în Ierusalim, cu fraţii lor.
33 Şi Nir au născut pre Chis, şi Chis au născut pre Saul, şi Saul au născut pre Ionatan şi pre Melhisue şi pre Aminadav şi pre Asaval.
34 Şi fiiul lui Ionatan, Merivaal şi Memfivoste, şi Merivaal au născut pre Miha.
35 Şi fiii lui Miha: Fiton şi Meloh şi Tarah şi Ahaz.
36 Şi Ahaz au născut pre Iada, şi Iada au născut pre Salemat şi pre Asmot şi pre Zamvri, şi Zamvri au născut pre Mesa.
37 Şi Mesa au născut pre Vaana, Rafea, fiiul lui, Elasa, fiiul lui, Esil, fiiul lui.
38 Esil au avut şease fii, şi aceastea sânt numele lor: Ezricam, cel întâiu născut a lui, şi Ismail şi Saraia, şi Avdia şi Anan şi Asa; toţi aceştia, fiii lui Esil.
39 Şi fiii lui Asil, fratelui lui, Elam, cel întâiu născut al lui, şi Ias, al doilea, şi Elifalet, al treilea.
40 Şi au fost fiii lui Elam bărbaţi tari cu putearea întinzind arcul, şi fiii înmulţind, şi fiii fiilor o sută şi cincizeci, toţi aceştia din fiii lui Veniamin.